Politika kvaliteta

Standardi i sertifikati

Politika kvaliteta Alatnice Martinović je sastavni deo ukupne poslovne politike firme i zasniva se na opšteprihvaćenom opredjeljenju svih zaposlenih da uključe sve raspoložive potencijale radi stvaranja uslova za unapređenje kvaliteta poslovanja u svim njegovim segmentima.

Naši osnovni ciljevi su potpuno zadovoljenje zahteva kupca uz postizanje maksimalnih efekata poslovanja, stalni rast i uvažavanje interesa zaposlenih kao i kontinuirana briga o zaštitu životne sredine.

U skladu sa proklamovanim ciljevima, osnovna načela politike Alatnice Martinović su:

  • kvalitet i sigurnost proizvoda i usluga mora u potpunosti ispunjavati zahteve, potrebe i očekivanja kupca;
  • unapređenje kvaliteta je zadatak i odgovornost rukovodioca i predstavlja kontinuiran proces;
  • postizanje i održavanje kvaliteta proizvoda u skladu sa priznatim standardima i normama kroz povećanje efektivnosti i efikasnosti;
  • odgovornost za obezbeđenje kvaliteta pripada svim sektorima i pojedinim izvršiocima za poslove koje obavljaju;
  • uspostavljanje sistema povratnih informacija od kupaca sa ciljem istraživanja i analize zahteva i mogućnosti njihove realizacije;
  • unapređenje kvaliteta dobavljača i uspostavljanje partnerskih odnosa sa ciljem kontinuiranog kvalitetnog snabdevanja;
  • uspostavljanje klime dobre saradnje i pripadnosti firmi u kojoj će svi zaposleni razumeti svoje zadatke, ovlašćenja i odgovornosti;
  • usvajanje principa da su uvek moguća poboljšavanja procesa i proizvoda kroz promovisanje politike kvaliteta;
  • zaštita čovekove okoline, zdravlja i bezbednosti zaposlenih, trajna su odgovornost svakog radnika kroz efikasno sprovođenje zakonskih propisa iz oblasti zaštite životne sredine.


Iso 9001
,