home mlinovi obrada mesa vage
 
Mlin za kafu Dunja I
MK01
Mlin za kafu Dunja II
MK09, MK10, MK11
 
Ljuštilica za krompir
LJ01
Mlin za kafu Irena III
MK03, MK04
 
Mlin za kafu (stubni)
MK05, MK06, MK07, MK08
Mlin za mak (valjci)
MV01
 
Mlin za orahe
MO01
Mlin za rendanje sira
MO02
 
Mlin za šećer (turbina)
MŠ01, MŠ02
Mlin za šećer (sito)
MŠ03
 
obezbeđen servis sa svim rezervnim delovima